To znacznie mniej niż jeszcze na początku br. Nie mówiąc już nic o przewidywaniach, które były formułowane tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy RPP znienacka postanowiła poluzować politykę monetarną. Jeśli sytuacja rozwijać się będzie po myśli graczy rynkowych, to w bieżącym roku mamy szanse na 1-2 skromne cięcia stóp procentowych (po 25 punktów bazowych), co przełożyłoby się na analogiczny spadek WIBOR-ów i obniżkę raty kredytów o maksymalnie 5%. Jeśli ponadto zgodnie z przewidywaniami, których emanacją są kontakty terminowe FRA, w 2025 roku koszt pieniądza dalej będzie obniżany, to w przyszłym roku WIBOR-y spaść mogą o około 100 punktów bazowych.

Członek RPP: pierwsza reduta zdobyta, batalia z inflacją trwa

Co prawda w porównaniu do początku października 2021 r. (wówczas wynosiła 0,24%) jest nadal bardzo wysoka, jednak od maja 2023 r. Spadła o 1,04%, i jest już niższa od stopy referencyjnej NBP o 0,11%. Sześciomiesięczny WIBOR® jest minimalnie wyższy (5,87 %). Od maja ubiegłego roku obniżył się o 1,08%, a od stopy referencyjnej NBP jest niższy o 0,12%. Z kolei Henryk Wnorowski, w rozmowie dla Radia Maryja, powiedział, że jestem w stanie wyobrazić sobie pewne przesłanki, które mogą doprowadzić do tego, że jeszcze w tym roku można przeprowadzić, jeśli nie obniżkę, to przynajmniej poważną dyskusję o obniżkach.

Inflacja w Polsce mocno się zmieni. Skrajne prognozy ekonomistów

Z kolei niektórzy z RPP wyrażali opinię, że w przypadku materializacji czynników ryzyka dla CPI nie można wykluczyć podwyższenia stóp proc. Kolejna już podwyżka stopy procentowej, jest reakcją na rosnąca inflację i coraz słabszą pozycję złotego na rynkach finansowych. Przypomnijmy, że w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżkę o 0,75 pb i wynosiła ona 1,25%. Divestycja, czyli wycofanie inwestycji z sektora paliw kopalnych, jest jednym z największych wyzwań na drodze do zielonej transformacji. Decyzja Barclaysa o zaprzestaniu finansowania nowych projektów wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego jest znaczącym krokiem, podkreślającym zmianę priorytetów w sektorze finansowym. W kontekście przyspieszenia energetycznej transformacji Europy, Francesco Ceccato zwraca uwagę na konieczność znacznych inwestycji – szacunki mówią o kwocie 400 miliardów euro do 2030 roku oraz około 550 miliardów rocznie do 2050 roku.

Niemcy na drodze do celu. Najniższe odczyty inflacji od trzech lat

Grzegorz Dróżdż dodaje też, że – wydaje się, że bez drastycznej zmiany warunków makroekonomicznych trudno spodziewać się w tym roku obniżek stóp procentowych przez RPP. Oznacza to, że obniżenia stóp procentowych można spodziewać się, kiedy inflacja jest niska, a złoty jest mocny względem innych walut (np. euro czy dolara amerykańskiego). Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia (ryzyko wzrostu inflacji z uwagi m.in. wygaśnięcie tarcz antyinflacyjnych i przywrócenie 5% stawki VAT na żywność), Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować na pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że na niższe stopy procentowe NBP, a co za tym idzie, mniejsze raty kredytów, będziemy musieli poczekać co najmniej kilka miesięcy.

Ostatnie takie posiedzenie RPP. Dla Adama Glapińskiego to zmiana po ponad 7 latach

Dodał, że to nie jest moment na luzowanie polityki pieniężnej. W pierwszym okresie serii podwyżek stóp procentowych doszło do wydania stanowiska przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rokowań co do poziomu stopy referencyjnej. W dniu 7 marca 2022 roku wskazano, że wysokość tej wartości może do końca grudnia wynieść nawet 7,75%. Według Iwony Dudy trudno znaleźć przestrzeń do obniżek stóp procentowych w 2024 r., a start dyskusji o cięciach stóp mógłby nastąpić najwcześniej na koniec tego roku.

Inflacja będzie się obniżać, wzrost gospodarczy przyśpieszy. Wyniki ankiety NBP

Zakładano, że RPP będzie obniżała stopy powoli i do końca roku spadną one o 0,75%. Innymi słowy, według ekspertów spadek inflacji w 2024 roku będzie jedynie chwilowy i dlatego nie będzie przestrzeni do obniżki stóp procentowych. Warto jednak pamiętać, że są to tylko prognozy, dlatego najlepiej śledzić na bieżąco sytuację, a zwłaszcza relacje z kolejnych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Na kolejne obniżki stóp procentowych będziemy musieli prawdopodobnie jeszcze długo poczekać.

Według członkini RPP należy bardzo ostrożnie podchodzić do ewentualnego ruchu na stopach w dół w tym roku, w warunkach dużej niepewności krajowej i geopolitycznej, która może zagrażać trwałemu sprowadzaniu inflacji do celu. W ubiegłym roku spadła łącznie o 100 punktów bazowych. To efekt dwóch decyzji Rady Polityki Pieniężnej z drugiej połowy roku. RPP we wrześniu zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Rada Polityki Pieniężnej w 2024 roku zdecyduje się na dwie obniżki stóp procentowych NBP. Tak prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Ważne jest, aby te przewidywania przekuć w skuteczne strategie, które nie tylko wspierają wzrost, ale także skutecznie odpowiadają na wyzwania związane z transformacją energetyczną i finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Rozważając perspektywy stóp procentowych, nie można ignorować głosów ekspertów i liderów branży finansowej. Francesco Ceccato, CEO Barclays Europe, w ostatnim wywiadzie przeprowadzonym na żywo w ramach serii „The Big Question” w Brukseli, dzieli się swoją perspektywą na temat europejskiej polityki monetarnej oraz wpływu nadchodzących wydarzeń politycznych na rynki. Jego optymistyczne prognozy dotyczące spadku stóp procentowych w strefie euro, w połączeniu z analizą najważniejszych wyzwań i możliwości stojących przed europejską gospodarką, oferują cenne spojrzenie na przyszłość stawek procentowych.

Zmiany wysokości tego wskaźnika od maja 2023 r. Obecnie wskaźnikiem rekomendowanym do ustalania zmiennego oprocentowania kredytów hipotecznych jest WIRON® 1M Stopa Składana. Jest on stosowany tylko przez ING Bank Śląski. Dodatkowo ich zdaniem oczekiwane Łatwe transakcje do nauczenia się dla początkujących traderów ożywienie wzrostu gospodarczego w warunkach szybkiego wzrostu płac «będzie stanowiło dodatkowy czynnik proinflacyjny». EY szacuje, że PKB w strefie euro skurczy się 0,7 proc. W tym roku po raz kolejny na konta emerytur mają trafić tzw.

«Maleje odsetek przedsiębiorstw gotowych do podnoszenia cen – Wskaźnik prognoz cen własnych w II kwartale obniżył się z 2,4 do 1,3 punktu. To jednak wciąż więcej niż średnia dziesięcioletnia (0,9 pkt)» – poinformował PIE. Na kwietniowym posiedzeniu RPP część jej członków oceniała, że w kolejnych miesiącach uzasadnione może być utrzymywanie stóp proc. Bez zmian – wynika z opisu dyskusji z posiedzenia RPP z IV.

Ich zdaniem stopy mogą więc wzrosnąć nawet do 7 proc., choć wcześniej spodziewali się, że wzrosną najwyżej do 5,75 proc. W kontekście zbliżających się wyborów w Europie, Ceccato nie przewiduje znaczących zmian, które mogłyby zakłócić krajobraz biznesowy, wskazując jednocześnie na możliwość pozytywnego wpływu zwiększonej zmienności rynkowej. Kluczowe wydaje się jednak zintegrowanie rynków kapitałowych między państwami członkowskimi, które ma otworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla obywateli i wspierać innowacje oraz wzrost gospodarczy. Komisja Europejska od dłuższego czasu podkreśla znaczenie podnoszenia poziomu edukacji finansowej wśród obywateli UE. Dzięki temu ludzie mogą lepiej zarządzać swoimi finansami, co jest szczególnie istotne w kontekście zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeby inwestowania w zieloną gospodarkę.

Jeśli oprocentowanie kredytu oparte jest na WIBOR 3M, bank aktualizuje harmonogram co 3 miesiące, a jeśli na WIBOR 6M – co pół roku. Właśnie dlatego obniżki stóp procentowych z września i października 2023 roku u wielu kredytobiorców poskutkują obniżeniem rat dopiero w 2024 roku. Zdaniem przedstawicieli PKO BP źródłem kolejnych impulsów do obniżek stóp będzie otoczenie globalne. Dyskusja w RPP na temat obniżki stóp procentowych rozpocznie się prawdopodobnie dopiero na początku 2025 r.

Inflacja bazowa wyniosła 4,1 procent w kwietniu – podał Narodowy Bank Polski. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 4 procent. «Rozpędzenie pozostaje wysokie (+0,7 proc. m/m) a baza statystyczna w kolejnych Meksykański prezydent zobowiązuje się do zakazu outsourcingu miejsc pracy miesiącach będzie mniej korzystna» – zauważają w komentarzu analitycy ING. Na obecnym poziomie stopy procentowe pozostają od października 2023 r., kiedy RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt.

Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby, że stopa referencyjna na koniec 2024 roku wyniesie 5,25 proc. W kwietniu i w marcu eksperci odnotowali nieznaczne wzrosty cen najmu w części miast – informują eksperci z Expandera i Rentier.io. Natomiast w jednym mieście wschodniej części Polski stawki najmu osiągnęły historyczny wynik.

«Zapewne był to jeden z czynników jakie RPP brała pod uwagę obniżając stopy» – ocenił. «Duża skala obniżek zaskakuje. Spodziewamy się, że to ostatnia taka decyzja w tym roku. Kolejne zmiany prognozujemy dopiero w 2024 r.» – wskazał ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Projekcja przewiduje, że roczna inflacja konsumencka CPI w 2024 r. Znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem (tzw. ścieżka centralna) w przedziale 2,8–4,3 proc., czyli ma być niższa, niż wskazywała listopadowa projekcja (3,2–6,2 proc.). Inflacja ma znaleźć się w przedziale 2,2–5 proc., czyli to tylko nieznacznie mniej niż spodziewano się w listopadzie (2,2–5,3 proc.). Po raz pierwszy pojawił się w prognozach rok 2026 i wtedy inflacja konsumencka z 50-proc.

Pierwsze z nich jest spodziewane we wrześniu. To nie przeszkadza jednak nowojorskim i globalnym indeksom giełdowym w ustanawianiu rekordów. Członek RPP przyznał, że jest optymistą, może na wyrost, w stosunku do perspektyw polskiej gospodarki. „Generalnie szykuje się nam bardzo przyzwoity Firma maklerowa Dukascopy wzrost i tutaj przedsiębiorczość Polaków jakby robi dużą robotę. Natomiast zagrożeń jest wiele, chociażby te ostatnie przymrozki, które trapią Polskę, też będą miały wpływ. My jesteśmy na to wszystko wyczuleni, obserwujemy i na pewno będziemy to brali pod uwagę” dodał ekonomista.

  1. Wysoce prawdopodobne jest natomiast to, że przez cały rok stopy będą utrzymywać się na niezmienionym poziomie.
  2. Zł spadła w ciągu ostatniego roku w sumie o 239,59 zł.
  3. Pomimo odbić stawek, po znacznym ich spadku w I kwartale 2024 roku, rentowność najmu spadła.
  4. Historycznie patrząc, grudzień często jest miesiącem najwyższej inflacji, wpływa na to m.in.

Znak zapytania stawia przy świadczeniach socjalnych. Niewiadomą jest uruchomienie procedury nadmiernego deficytu przez UE w stosunku do Polski. Prezes zauważył, że wskaźnik inflacji HICP jest niemal równy średniemu poziomowi w Europie. «Sterowaliśmy polityką pieniężną, aby nie zaszkodzić gospodarce, albo zaszkodzić możliwie mało». Wskazał, że bezrobocie jest jednym z najniższych w UE, płace realne rosną, a PKB jest wyższe o 10 proc. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednocześnie, że siła wpływu wyższych płac na ceny będzie uzależniona od wielu czynników, w tym od tempa ożywienia krajowej aktywności gospodarczej, zmian rentowności przedsiębiorstw, a także skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych.

To ważne informacje dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Po dwudniowym posiedzeniu RPP zakończonym utrzymaniem bez zmian stóp procentowych głos zabrał przewodniczący rady i prezes NBP Adam Glapiński. Na informacje dotyczące inflacji i stóp procentowych. Dużą część wystąpienia szef banku centralnego poświęcił tematowi doganiania Zachodu.

Wskazywano także na utrzymujące się inne istotne źródła niepewności, obejmujące m.in. Napiętą sytuację geopolityczną, kształtowanie się cen surowców i stan koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Zwracano uwagę, że w kierunku wzrostu cen oddziaływać będzie obserwowane ożywienie koniunktury oraz oczekiwany wzrost presji popytowej, w szczególności związany z wysoką dynamiką płac, w tym w sektorze publicznym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by dodatkowe roczne świadczenie pieniężne było wypłacone w 2024 r. Poszkodowani w wyniku pożaru przedsiębiorcy z centrum handlowego Marywilska 44 mogą wystąpić o rozłożenie na raty podatku i odroczenie terminu jego zapłaty – podał resort finansów. Kupcy mogą także ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych. Na Marywilskiej 44 znajdowało się 1400 różnych sklepów i punktów usługowych.

Dodano, że «w tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie». Kiedy będzie można obniżać stopy procentowe? «Gdy inflacja się ustabilizuje na właściwym poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. Robimy to samo co Waszyngton i Frankfurt. Oni też nosili się z zamiarem obniżania stóp, ale tego nie zrobili».